Kvalitāte

LĪMENĪ kvalitātes prasības

Lai nodrošinātu kvalitatīvu betona klona grīdu un pārliecinātos, ka tā tiešām ir LĪMENĪ, tiek veiktas divu veidu pārbaudes:

  • Estrich javas vai masas pārbaude;
  • Sacietējuša Estrich klājuma pārbaude.

Sākotnējā pārbaude ir jāveic, lai pārliecinātos par apstiprinātajām vērtībām vai pārliecinātos par produkta atbilstību. Drīkst ņemt vērā arī pārbaudes, kas saskaņā ar normas noteikumiem ir veiktas agrāk. Pirms ražošanas sākšanas vai pirms jauna produkta ieviešanas ir jāveic atbilstošas sākotnējās pārbaudes, ar kuru palīdzību var pierādīt, ka gala produkts atbilst visām normas prasībām un uzrādītās vērtības ir pareizas. Tāpat sākotnējās pārbaudes obligāti ir jāveic arī ražošanā esošajiem produktiem, ja ir veiktas izmaiņas izejvielu sastāvā vai ražošanas procesā. Veicot sākotnējo pārbaudi, ir jāpierāda ražotāja apstiprinātās vērtības, un visām vērtībām ir jāatbilst raksturīgajiem lielumiem

DIN ir Deutsche Instituten for Normen – atzīta iestāde, kura izstrādājusi noteikumus celtniekiem, un parasti līgumos tiek iekļauts punkts par kvalitātes vērtēšanu saskaņā ar DIN.

DIN normas cementa klonu iedala stiprības klasēs no C12 līdz C35 - cipari nozīmē ar cik lielu spēku (N/mm²) cementa klons var tikt noslogots.

Sacietējuša Estrich stāvokļa pārbaudei veic piemērotības pārbaudi, lai pierādītu, ka izmantotie būvmateriāli izvēlētajā savienojumā nodrošina vienu vai vairākas vēlamās īpašības. Agrāk piemērotības pārbaude bija jāveic visiem Estrich darbiem, bet mūsdienās daudzviet tiek aizstāts ar sākotnējo pārbaudi.

Tiek veikta arī apstiprinājuma pārbaude, tā ir paredzēta, lai pierādītu, ka izveidotā Estrich grīda atbilst veiktspējas prasībām. Papildus stingrībai, bieži tiek pārbaudīts arī biezums un nepieciešamības gadījumā arī citas īpašības, piemēram noturība pret nodilumu.

Gadu gaitā LĪMENĪ vadītājs ir uzkrājis bagātu pieredzi grīdu ieklāšanas jomā, tāpēc labprāt ar tām dalās lekcijās un semināros gan studentiem augstskolās, gan būvniecības jomas speciālistiem.

Skatīts 15586 reizes