Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

SIA ”M.S.AQUA” ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/684 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” un īstenots saskaņā ar 2016. gada 14. martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

ERAF large

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Skatīts 2990 reizes